KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 – az egész letölthető >>> INNEN <<<

(mely tartalmazza a pénzügyi beszámolót, azaz a mérleget és az eredménykimutatást is)

 

1. Számviteli beszámoló

ALAPELVEK - A beszámolási időszak: 2010. 01. 01 - 2010. 12. 31. A mérleg fordulónapja: 2010. 12. 31.

A beszámoló megtekinthető Az Egyesület székhelyén, illetve elfogadás után az internetes honlapon (www.civiljutub.info).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, mivel az nem kötelező.

A társadalmi szervezet könyveit magyar nyelven forintban, az egyszeres könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Az értékcsökkenési leírás elszámolására üzleti évenként egy alkalommal kerül sor. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 e Ft-ot.

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

BESZÁMOLÓ

Az egyesület a 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszeres könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2461 ezer Ft, a saját tőke 2401 ezer Ft.

A tételes számviteli beszámoló jelentésünk 1. számú mellékletét képezi, mely a közhasznúsági jelentés része(ld. 11. oldaltól).

2. KIMUTATÁS: KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA - 2010. ÉV

Költségvetési támogatást a CivilFilm Egyesület 2010-ben kizárólag pályázati úton kapott, nyert el, másmódon nem kaptunk költségvetési forrást, vagy bármilyen közpénzt (pl. 1 %, önkormányzati támogatás stb.). A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) két pályázatán nyertünk pénzt.

0) MEGJEGYZÉS: Se 2008-ban (bejegyzés vége), se 2009-ben (megelőző év) semmilyen állami támogatást nem kaptunk, vagy nyertünk el pályázati úton önállóan.

A) MŰKÖDÉSRE NYERT PÁLYÁZAT (NCA) >>> cím: CivilFilm Egyesület - működési támogatás 2010100 000 Ft – ezt az összeget számítógépre lehetett költeni >>> a beszerzés megtörtént.

B) PROJEKTPÁLYÁZAT (NCA) >>> cím: CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS - "B" komponens (600 „nem-youtube-os” videó) >>> NCA-DP-10-D-0006 kódszámú pályázat – 1 667 500 Ft

A tárgyévben egyesületünk 1 767 500 Ft költségvetési támogatást kapott a Nemzeti Civil Alapprogramtól, melyet pályázaton nyertünk el. A kapott támogatási soron szerepelnek azok a támogatások, melyeket tárgyévben folyósítottak a költségvetési szervek. Az utolsó három oszlopból leolvashatjuk, hogy a kapott támogatásokat mikor használtuk, vagy használjuk fel, illetve, meddig kell elszámolni az összeggel.

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram

2010.08.05..

100 000

működési támogatás

0

100 000

0

2011. 05. 31.

Nemzeti Civil Alapprogram

2010.10.01.

1 667 500

CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS - "B" komponens (600 „nem-youtube-os” videó)

0

242 258

1 425 242

2011. 05. 31

Összesen:

1767 500

0

342 258

1 425 242

A 2010-ben nyert és átutalt összegből 342 358 Ft-ot használtunk fel a 2010-es évben (2 számítógép + más dologi költségek). A maradvány-összeget 2011. 05. 31-ig fogjuk elkölteni a pályázatban megadott célok megvalósítására.

2010-ben a nyertes projektpályázat megvalósítása tehát elkezdődött, időarányosan elvégeztük a vállalt projektfeladatok több mint felét. Pár mondat arról, mik voltak ezek a feladatok.

1./ CIVIL SZERVEZETI VIDEÓ-ADATBÁZIS NAPI BŐVÍTÉSE, frissítése a CivilJutub.hu portálon, a CIVIL VIDEÓK „LÁTHATÓVÁ TÉTELE” AZ INTERNETEN

1.1) CIVIL SZERVEZETEK - frissen feltett - VIDEÓINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE „a YOUTUBE-ON KÍVÜLI HONLAPOKRÓL”, FELTÉTELE a YOUTUBE-ra, majd ONNAN a CivilJutub-ra - min. 600 DB

A/ INDOKLÁS + magyarázat: A CIVILJUTUB.HU FRISSÍTÉSE NAPI gyakoriságú. A civil szervezetek havonta 200-220 videót tesznek fel a YOUTUBE-ra =>>> AZONBAN (!): HAVI 50-70 DB EGYESÜLETI, ALAPÍTVÁNYI VIDEÓ NEM KERÜL FEL a YOUTUBE-ra, ezeket más online médiumok (index-től a borsod-online-on át a TV2-ig stb.) készítik el, tárolják saját oldalukon, VAGY az elkészített saját videóikat a civil szervezetek MÁS VIDEÓMEGOSZTÓ OLDALAKRA (indavideo, videoplayer, videa, freevlog stb.) töltik fel.

A LÉNYEG: EZEK NEM JELENNEK MEG a YOUTUBE-on, ami gond <<< = >>> hiányoznak onnan is, a CivilJutub-ról is :) EZEKET a VIDEOKAT mi – a Google videókeresőjével – megkeressük(naponta a legfrissebbeket), majd – profi címadás, címkézés, leírás (csak 400 db-nál) legyártása után – feltesszük őket a YOUTUBE-ra (!) (a youtube.com/civiljutub felhasználóhoz), MAJD ONNAN tesszük fel a videókat a CIVILJUTUB-ra.

Egyúttal MEGFELELŐ CÍMMEL, KULCSSZAVAKKAL + LEÍRÁSSAL (utóbbi a legmunkaigényesebb, ebből „csak” 400 db elkészítését vállaljuk, ld. 1.2 pont) is ellátjuk őket, hogy LÁTHATÓAK LEGYENEK A NETEN.

EZZEL HÁROMSZOROSAN IS „életre segítjük” e videókat:

JELENTŐSÉG – projekté - A civil szervezetek videóinak „begyűjtésével” – s ennek részeként e pályázatban a YOUTUBE-on kívüli civil videók „YOUTUBE-osításával, majd „CivilJutub-osításával” – egy hatalmas, FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ „CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIST” HOZUNK LÉTRE. Ennek értéke, súlya van, egyúttal képes megvalósítani stratégiai célunkat, miszerint: „egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS KÖZVETÍTENI KÉPES A CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT”.

3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL – 2010. ÉV

A tárgyévben az egyesület saját tőkéje 1866 ezer Ft-tal nőtt. A változás két alapvető okai:

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

SAJÁT TŐKE

535

2401

349 %

1866

a/ közhasznú tevékenység önkéntes munkával „ellenpontozott” bevétele

b) 2010-ben elnyert pályázati pénz még fel nem használt része (1425 E Ft)

Induló tőke

0

0

0

0

Tőkeváltozás

- 25

535

2040 %

560

Lekötött tartalék

0

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

0

Tárgyévi eredmény

560

1866

233 %

1306

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

560

1866

233 %

1306

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

A) Egyrészt partnerként vettünk részt 2009 nyarától 2010 júniusáig terjedően három pályázati programban (NCA + Norvég Civil Alap), ahol a civil videómegosztó fejlesztése volt a cél. Közhasznú munkánkért a partnerszervezet fizetett, az egyéves munka fizetségét 2010 első felében kaptuk meg jórészt. Mivel ez a munka részünkről önkéntes munkaként zajlott, és mivel elhatároztuk 2008-as megalakulásunkkor, hogy személyi kifizetésekre az egyesület életének első három évében (azaz 2011-ig) nem kerül sor, hanem e helyett az egyesület cél szerinti tevékenysége infrastrukturális feltételeinek biztosítására költünk (számítógép, szoftver, telephelyek felszerelése) ezért a közhasznú munkáért, szolgáltatásokért kapott pénz az egyesület vagyonát gyarapította.

B) A 2010/2011-es pályázati szezonra vonatkozóan nyertünk 2010-ben az NCA-tól 1768 ezer Ft-ot. Ebből az összegből csak 242 ezer Ft-ot költöttünk el 2010-ben, a pályázati pénzből maradt 1425 ezer Ft-ot 2011-ben fogjuk elkölteni a pályázatban meghatározott módon, célokra.

ÖSSZEFOGLALVA: Amint látható tehát, 2010-ben a vagyon gyarapodásának két forrása volt – a civil videómegosztó konzorciumban, partnerrel történő fejlesztéséért saját közhasznú bevétel >>> melyet nem fordítottunk személyi kifizetésekre, illetve >>> a 2010-ben megnyert, de csak 2011-ben elköltendő, 1425 ezer Ft pályázaton nyert pénz.

Ez a „költési stratégia” összhangban van a 2008-as bejegyzéskor elhatározott elveinkkel – miszerint az első három évben nem költünk személyi kifizetésre (mint ahogy ezt sikerült is megvalósítani)

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Egyesületünk cél szerinti tevékenységének jellegéből fakadóan -e címen se a korábbi, se a tárgyévben nem történtek kifizetések.

5. KIMUTATÁS a KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL, PÁLYÁZATOKRÓL – 2010. ÉV

Támogatást (központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-alaptól, helyi önkormányzattól stb.) a CivilFilm Egyesület 2009-ben először 2010-ben kapott. Ennek oka az, hogy korábban még nem pályázhatott. Magánszemélyektől sem kaptunk támogatást, igaz, ezt most nem is szorgalmaztuk

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

0

0

0

Elkülönített állami pénzalap - Nemzeti Civil Alapprogram

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

0

100 000

100 000

Elkülönített állami pénzalap - Nemzeti Civil Alapprogram

CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS

0

1 667 500

1 667 500

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Magánszemélyektől

Egyéni vállalkozóktól

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

Jogi személyiség nélküli társaságtól

Közhasznú szervezettől

SZJA 1%-a (APEH)

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

Egyéb

ÖSSZESEN:

0

1 767 500

1 767 500

5/a. 1%-ból nem volt bevételünk >>> 2010-ben 1 %-ot az egyesület nem gyűjthetett még.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének kimutatása

Vezető tisztségviselőink az egyesülettől juttatásban semmilyen formában nem részesültek.

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Természetbeni juttatások

Szja mentes

Szja köteles

Értékpapír juttatások

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

Költségtérítések

Adott kölcsönök összege

Kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások

ÖSSZESEN:

7. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – szöveges beszámoló a 2010-es évről

LÉNYEGFLASH - MIRE JUTOTTUNK 2010-ben?

Egy mondatban: NAPONTA 3750 (!) civil VIDEÓT NÉZTEK MEG a CivilJutub.hu látogatói 2010 DECEMBERÉBEN. 2010. januárban még csak napi 662 videónézést regisztráltunk. Év végére tehát majd’ hatszor annyi civil szervezeti videót néznek meg a CivilJutub.hu látogatói, mint év elején.

MIÉRT FONTOS EZ?

Ez a szám az egyik fontos „mutatója” stratégia célunk megvalósulása sikerességének.

Végeredményben, e módon valósítjuk meg stratégiai célunkat: egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS segítségével képesek vagyunk a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETNI CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT – ezáltal pedig KÖZVETÍTENI a CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT.

„MI TÖRTÉNT”?

A TARTALOMFEJLESZTÉS és PROPAGANDA, azaz a 2010-es MUNKA EREDMÉNYEKÉNT történt meg, hogy: csak 2010 DECEMBERÉBEN (116 219 videónézés / hó) KÉTSZER annyi videónézést számláltunk, MINT AZ EGÉSZ 2009-ES ÉVBEN ÖSSZESEN.

MIT CSINÁLTUNK 2010-ben – ZANZA (EREDMÉNYEK >>> részletesen a statisztikában)

 

TARTALOMFEJLESZTÉS

ü 4300 EGYESÜLETI, ALAPÍTVÁNYI VIDEÓT TETTÜNK FEL a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓRA (tartalomfejlesztés)

ü minden feltett videó címkorrekció, kulcsszavazás >>> NETES MEGTALÁLHATÓSÁG érdekében

ü 1715 videóhoz átlagosan 5-10 000 karakteres VIDEÓLEÍRÁST készítettünk >>> szervezetre JELLEMZŐ KULCSSZÓKÉSZLET létrehozása >>> NETES MEGTALÁLHATÓSÁG érdekében

ü nem YOUTUBE-os civil szervezeti videók legkülönfélébb honlapokról letöltése, majd YOUTUBE-ra való feltöltése (www.youtube.com/civiljutub), onnan CivilJutub.hu-ra feltöltése >>> munkát elkezdtük, a 600 (2010-2011 – pályázat, NCA) vállaltból 300-at 2010-ben le/feltöltöttük

ü HATÁRON TÚLI – romániai - CIVILEK VIDEÓINAK FELTÉTELE a videómegsoztóra, betétele havi hírlevélbe

ü SZERKESZTÉS – oldal folyamatos szerkesztése, címlapozás, videók kategóriába sorolása…

PROPAGANDA

ü HAVONTA 5600 CIVIL SZERVEZETNEK, júniustól több száz médiának VIDEÓ-HÍRLEVÉL (havi több száz videó közül kiválasztjuk a legjobbakat és ezeket – átlag 40 db – tesszük be a hírlevélbe

ü VIDEÓPÁLYÁZAT – CivilJutub.hu videópályázat lebonyolítása, díjátadása (fontos szerep a civil videómegosztó 2010-es megismertetésében - http://www.civiljutub.info/index.php?option=com_content&view=article&id=97:vegeredmeny-videopalyazat-civiljutubhu&catid=1:latest-news&Itemid=50)

ü SAJTÓ-(videó) HÍRLEVÉL – 2010. júniustól 300 MÉDIUMNAK is elküldjük VIDEÓ-HÍRLEVELÜNKET

ü ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE - E-mailes ügyfélszolgálat + Telefonos ügyfélszolgálat

MIT CSINÁLTUNK 2010-ben – RÉSZLETESEBBEN

1./ CIVIL SZERVEZETI VIDEÓ-ADATBÁZIS NAPI BŐVÍTÉSE, frissítése a CivilJutub.hu portálon, a CIVIL VIDEÓK „LÁTHATÓVÁ TÉTELE” AZ INTERNETEN (szövegezés)

1.1) CIVIL SZERVEZETEK VIDEÓINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE a YOUTUBE-ról - több mint 4000 DB

A CIVILJUTUB.HU FRISSÍTÉSE NAPI gyakoriságú.

A civil szervezetek havonta immár 500 videót tesznek fel a YOUTUBE-ra (2010 decemberi adat – 2010 januárjában még csak 2-300-at). Ezeket mi - amint ott megjelennek - feltesszük a CivilJutub.hu-ra >>> ezzel civil hírforrásként is szolgálunk (ld. sajtókampány)

A CivilJutub.hu-ra feltett videókat egyúttal MEGFELELŐ CÍMMEL, KULCSSZAVAKKAL + LEÍRÁSSAL (utóbbi a legmunkaigényesebb feladat, ezért ebből „csak” KB. 1000-1500 db elkészítését vállaljuk be évente, ld. 1.2 pont) is ellátjuk őket, hogy LÁTHATÓAK LEGYENEK A NETEN.

A CIVIL VIDEÓFELTÖLTÉS JELLEGZETES HIBÁJA – 80 %-ban –, hogy elmulasztják a videókat megfelelő, a keresőknek nélkülözhetetlen szöveges részekkel – cím, kulcsszavak, leírás – ellátni (részletes kifejtés a www.civiljutub.info főszerkesztős cikkben) => emiatt a videók a keresők – ezek csak szavakat naplóznak – számára láthatatlanok >>> ergo, a netezők sem látják őket.

Ezt KORRIGÁLJUK mi, a SZERVEZETRE JELLEMZŐ SZÓKÉSZLET LÉTREHOZÁSÁVAL (cím, kulcsszavak, leírás) ezzel LÁTHATÓVÁ-MEGTALÁLHATÓVÁ TESSZÜK A CIVIL VIDEÓKAT az INTERNETEN.

1.2) VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE - 1715 db:

A videó-gazda, vagy videókban érintett civil szervezetekről legalább 2000 – 10 000 karakter terjedelmű leírás elkészítése, főként az adott civil szervezet honlapjának információi alapján – A VIDEÓKHOZ TARTOZÓ SZÖVEGEK keresők számára elérhető „SZÓKÉSZLETÉVEL” BIZTOSÍTJUK A SZERVEZETEK VIDEÓINAK MEGTALÁLHATÓSÁGÁT az interneten. Ez igen munkaigényes feladat.

JELENTŐSÉG – e munkáé

A civil szervezetek videóinak „begyűjtésével” egy hatalmas, FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ „CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIST” HOZUNK LÉTRE, aminek értéke, súlya van – s képes megvalósítani stratégiai célunkat: „egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS KÖZVETÍTENI KÉPES A CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT”.

2./ PROPAGANDA => CIVILJUTUB.HU-é + CIVIL SZERVEZETEK-é

Feladat volt: - a CivilJutub.hu ÉS a rajta található videókon szereplő szervezetek minél szélesebb körben (civil szervezetek + sajtó + társadalom tagjai) megismertetése. Eszközök voltak:

2.1) E-MAIL KAMPÁNY – CIVIL SZERVEZETEK (havonta)

A CivilJutub.hu email-adatbázisában 5600 hazai civil szervezet e-mailje található meg, nekik küldtünk ki havonta CivilJutub.hu HÍRLEVELET => CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ CIVIL SZERVEZETEK KÖRÉBEN VALÓ PROPAGÁLÁSA, használatra rendszeres felhívás. Ezzel megismertetjük velük a videómegosztót, motiváljuk őket a videómegosztásra, a SZERVEZETEK EGYMÁSSAL IS MEGISMERKEDHETNEK (!).

2.2) SAJTÓKAMPÁNY

2.2.2/ SAJTÓHÍRLEVÉL HAVONTA – A sajtó-címlista alapján kiküldtük a sajtófeldolgozásra ajánlott szervezetek videóit.

DE: ennek hosszú távú hatása >>> a sajtómunkatársak megismerkednek a civil szervezetek sokaságával, sokszínűségével.

3./ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE

3.1.) E-mailes ügyfélszolgálat MŰKÖDTETÉSE >>> havi 50 ügyfélszolgálati cselekmény volt jellemző

3.2.) Telefonos ügyfélszolgálat>>> havi kevesebb mint 10 ügyfélszolgálati cselekmény volt jellemző

CÉLCSOPORTOK – TERVEK & EREDMÉNYEK

a/ INTERNETHASZNÁLÓ CIVIL SZERVEZETEK – havi HÍRLEVELÜNKKEL 5600 SZERVEZET havi ELÉRÉSE >>> MEGVALÓSULT

b/ a EGYÉNI FELHASZNÁLÓK – akik megnézik az oldalon a civil videókat >>> terv >>> 290 000 videónézés a projektév alatt >>> KÉTSZERESE VALÓSULT MEG (573 000 VIDEÓNÉZÉS / 2010).

c/ HÍRLVÉL-PROPAGANDA => CIVILJUTUB.HU-é + CIVIL SZERVEZETEK-é által: 5600 szervezet havi elérése, több száz sajtómunkatárs havi elérése >>> MEGVALÓSULT

MILYEN PÉNZEKBŐL DOLGOZTUNK?

2010-ben a legnagyobb bevételünk az NCA-tól nyert 1768 E Ft volt, de 925 E Ft volt a saját közhasznú tevékenységünk bevétele, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy partnerként vettünk részt a civil videómegosztót fejlesztő projektekben.

A) NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP - A 2009-ben kezdődő és 2010. június 30-án végződő projektben a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület partnerei voltunk – a cél a civil videómegosztó fejlesztése volt.

B) NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

BA) CivilFilm Egyesület a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület (DKE) konzorciumi PARTNEREKÉNT összesen 4 civil videómegosztó tartalomfejlesztését, propagandáját fejlesztő projektben vettünk részt. Ebből kettő 2009. júniusában kezdődött, 2010 május 31-én zárult, kettő pedig 2010 júniusában kezdődött és 2011 májusában fejeződik be.

NCA-CIV-09-B-0298

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

2009

Nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, valamint civil szervezetek interneten való megjelenésének támogatása

Civil videómegosztás – civil szervezeti videó-adatbázis létrehozása a civil videómegosztón

ESZA

1 190 400 Ft

NCA-NK-09-B-0100

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

2009

Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének támogatása

Civil videómegosztás – hazai innováció: a CivilJutub.hu projekt

ESZA

1 160 000 Ft

NCA-DP-10-D-0003

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

2010

Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása

Civil videómegosztás - civil videómegosztó: tartalomfejlesztés - "A" komponens (2000 videó)

ESZA

2 708 550 Ft

NCA-NK-10-C-0360

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület

2010

A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása

CIVILJUTUB.HU MAGYAR-MAGYAR PROJEKT: HATÁRON TÚLI CIVILEK A CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓN

ESZA

1 496 000 Ft

BB) ÖNÁLLÓAN 2010-ben egy projekt finanszírozására nyertünk pénzt. A CivilFilm Egyesület ebben a DP-s projektben azt vállalta, hogy azokat az egyesületi, alapítványi civil videókat is behozza a YOUTUBE-ra, majd onnan a CivilJutubra, amelyek szétszórva, különféle más médiafelületeken találhatók meg (tehát nincsenek ott a YOUTUBE-on).

Azon.

Pályázó

Év

Kiírás

Kezelő

Nyert összeg

NCA-DP-10-D-0006

CivilFilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

2010

Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása

CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS - "B" komponens (600 „nem-youtube-os” videó)

ESZA

1 667 500 Ft

NCA-ORSZ-10-0680

CivilFilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

2010

Civil szervezetek működésének támogatása

ESZA

100 000 Ft

CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ – MI AZ, MIRE JÓ

A civil videómegosztó, mondjuk úgy, egy kétfenekű dob. Egyik felén a társadalom civil tudatosságának formálása érdekében verjük a tam-tamot, a másik oldalról pedig a civil szervezetek tevékenységének hatékony, villámgyors bemutatására alkalmasak a civil videók.

A www.civiljutub.hu egy olyan videós médiafelület, amely CIVIL SZEMPONTOK SZERINT SZERKESZTVE, ezt az eszközt (videómegosztást) felhasználva, segíti elő hathatósan a mai internet-világban a társadalom civil tudatának a formálását.

MIÉRT JÓ EZ NEKÜNK, CIVILEKNEK?

Szervezeti szempontból nézve azért, mert – a mai képi kultúrán, gyors információcserén alapuló világban – nagyban ELŐSEGÍTHETI CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉT, MUNKÁJÁT, GYÜTTMŰKÖDÉSÉT, KÖZLÉSI HATÉKONYSÁGÁT, MUNKA-BEMUTATÁSÁT.

A hatékonyság lényege, hogy egy pár perces videó akkora – és olyan sokféle – információmennyiséget képes közvetíteni a befogadó felé, amekkorát, esetleg sok tucat oldalnyi szöveg elolvasása tudna biztosítani.

Ahogy szép lassan intézményesül a civil videómegosztó, úgy tölti be egyre inkább küldetését: a mai képi kultúrán, gyors információcserén alapuló világban – nagyban ELŐSEGÍTENI CIVIL SZERVEZETEINK ÉLETÉT, MUNKÁJÁT, EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT, KÖZLÉSI HATÉKONYSÁGÁT, MUNKA-BEMUTATÁSÁT.

================================XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=========================

CivilJutub.hu civil videómegosztó fejlődésének statisztikája 2009-ről 2010-re – rövid magyarázattal >>> ÖSSZEFOGLALÁS (szöveg alatt táblázatban is!)

A CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ CÉLJA

A civil szervezetek videóinak „begyűjtésével” egy hatalmas, FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ „CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIST” HOZUNK LÉTRE, aminek értéke, súlya van – s képes megvalósítani stratégiai célunkat: egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS segítségével képesek vagyunk a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETNI CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT – ezáltal pedig KÖZVETÍTENI a CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT.

A civil videómegosztó 2008. szeptember 24-től működik. Mivel 2009-ben már teljes körűen működtettük a honlapot, itt már a teljes évről vannak adataink. A 2010-es év statisztikai adatait összehasonlítva a 2009-es év adataival, látható, milyen elképesztő mértékben fejlődött, vált egyre népszerűbbé, látogatottabbá, célját betöltővé a civil videómegosztó.

Például: a TARTALOMFEJLESZTÉS és PROPAGANDA EREDMÉNYEKÉNT: csak 2010 DECEMBERÉBEN (116 219 VIDEÓNÉZÉS / HÓ) KÉTSZER annyi videónézést számláltunk, MINT AZ EGÉSZ 2009-ES ÉVBEN ÖSSZESEN.

Legegyszerűbben: NAPONTA (!) 3750 civil VIDEÓT NÉZTEK MEG a CivilJutub.hu látogatói 2010 DECEMBERÉBEN (2011. januárra ez napi 4000 fölé ment).

ÖSSZEFOGLALÁS – a három legfontosabb eredmény – 2010

MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA - 2010-ben (2009-hez képest) a legfontosabb területen értük el a legdrasztikusabb emelkedést: MAJD’ 10-SZERESÉRE NŐTT AZ ÉV FOLYAMÁN MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA (573 000).

A VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA 2010-ben HÓNAPRÓL HÓNAPRA DRASZTIKUSAN EMELKEDETT.

2009. június: 170 / nap - érdekességként

2010. január: 662 / nap

2010. június: 1594/ nap

2010. december: 3749 / nap

Azaz, 2010. januártól decemberig majdnem hatszorosára (5,67) emelkedett az oldalon, adott hónapban mért videónézések száma.

BEKUKKANTÁS HELYETT VIDEÓZÁS - Míg 2009-ben – a civil videómegosztó ELSŐ teljes működési éve – egy látogató átlagosan egy videót nézett csak meg, tehát, mintegy bekukkantott a civil videómegosztóra, addig 2010-BEN EGY LÁTOGATÓ ÁTLAGOSAN 6,22 VIDEÓT NÉZETT MEG.

Ez már nem bekukkantás, hanem tudatos videózás: 2010 volt tehát az az év, amikor a felhasználók felfedezték, és használni is elkezdték a civil videómegoszót.

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL – Ma már számtalan (pontosabban 2010-ben – 2248, ami nagyon nagy szám ez civil honlap esetben) helyen találkozunk a civil videómegosztóra mutató linkekkel: egy-egy civiljutub.hu-logó, civiljutubos videó, civiljutubról szóló cikk formájában. 2010-ben kétszer annyi hivatkozást gyűjtött be az oldal, mint 2009-ben.

MÁSKÉNT – Ha beütöttük 2010 végén a Google-ba a „CIVILJUTUB” kifejezést 92 000 TALÁLAT-ot kaptunk (összehasonlításként: „védegylet” – 32 000 találat; „máltai szeretetszolgálat” – 38 000; „humusz” – 41 000 találat; „niok” – 46 000 találat…)

Ezzel nem azt mondjuk, hogy a CivilJutub.hu tevékenysége fontosabb, mint az említetteké, mert ez nem igaz, a dolog így nem összemérhető. Viszont azt IGAZOLJA, hogy HATÉKONYAN JELENÍTJÜK MEG a CIVILEKET AZ INTERNETEN: hatékonyan dolgozunk fő célunk megvalósításán ­– miszerint: "egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS segítségével képesek vagyunk a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETNI CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT”.

Táblázat - CivilJutub.hu civil videómegosztó fejlődésének statisztikája 2009-ről 2010-re

2009

2010

változás

FELTÖLTÖTT VIDEÓK SZÁMA – tárgyévben (2010.12.31-én a CivilJutub.hu-n a civil szervezeti videók száma: 5370 db)

1024

4324

+ 420 %

LÁTOGATÁSOK SZÁMA – 2009 és 2010

59 320

(4943 / hó)

91 976

(7665 / hó)

+ 55 %

EGY LÁTÓGATÓRA ESŐ VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA

1

6,22

+ 622 %

MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA - az adott évben

59 809

572 587

+ 957 %

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA – NAPONTA – a tárgyidőszak utolsó hónapjában (116 219 megnézett videó / 2010. december)

662 videónézés naponta

3749 videónézés naponta

+ 566 %

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL

1076

2248

+ 108 %

KEDVENCEKHEZ HOZZÁADTA a CivilJutub.hu-t

13 890

29 215

+ 136 %

REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMA – adott évben

141

308

+ 218 %

PR – OLDAL GOOGLE-OS PAGERANK ÉRTÉKE (valójában 5 fölött (>> LINK <<), csak a Google nem frissített PR-ot 2010.04. 01. óta)

3

4*

(2011. 01. 21-től 5)

+ 1 (+ 2)

TALÁLATI KIFEJEZÉSEK // SZAVAK SZÁMA – amellyel megtalálták a CivilJutub.hu-t, akik tartalmat kerestek a Google-al

(Leggyakoribb keresőszó - 2009: „civiljutub.hu”, 2010: „egyesület”)

4432 kifejezés

4673 kulcsszó

18 436 kifejezés

16 088 kulcsszó

+ 370 %

+ 344 %

FELTÖLTÖTT VIDEÓK SZÁMA – 2010

FELTÖLTÖTT VIDEÓK SZÁMA – tárgyévben (2010.12.31-én a CivilJutub.hu-n a civil szervezeti videók száma: 5370 db)

1024

4324

+ 420 %

5370 db 2010. 12. 31-én a CivilJutub.hu-n a civil szervezeti videók száma. Azaz: több mint 4300 civil videó került föl a videómegosztóra 12 hónap alatt.

LÁTOGATÁSOK SZÁMA – 2009 és 2010

LÁTOGATÁSOK SZÁMA – 2009 és 2010

59 320

(4943 / hó)

91 976

(7665 / hó)

+ 55 %

Átlagosan 7665-en látogatták meg havonta az oldalt 2010-ben.

2009-ben átlagosan havi 4943 látogatónk volt, azaz 55 %-al többen látogatták meg az oldalt az eltelt egy év (2010) alatt.

EGY LÁTÓGATÓRA ESŐ VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA

EGY LÁTÓGATÓRA ESŐ VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA

1

6,22

+ 622 %

A 2010-es TARTALOMFEJLESZTÉS és a havi 5600 civil szervezetnek kiküldött havi vidóválogatás-hírlevél (nyertes pályázatok konzorciumban és önállóan 2009, 2010) EREDMÉNYEKÉNT DRASZTIKUSAN nőtt 2009-hez képest az EGY LÁTÓGATÓRA ESŐ VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA => 622 %-al.

Míg 2009-ben egy látogató átlagosan csak egy videót nézett meg a civil videómegosztón, 2010-ben EGY LÁTOGATÓ ÁTLAGOSAN 6 VIDEÓT NÉZETT MEG a civil videómegosztón.

MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA – 2010

MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA - az adott évben

59 809

572 587

+ 957 %

2009-ben összesen 60 000 videót néztek meg az oldalon a látogatók.

2010-BEN 573 000 VIDEÓT néztek meg az év során.

AZAZ: egy év alatt a VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA majd’ 10-SZERESÉRE EMELKEDETT.

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA – NAPONTA – 2009 és 2010

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA – NAPONTA – a tárgyidőszak utolsó hónapjában (116 219 megnézett videó / 2010. december)

662 videónézés naponta

3749 videónézés naponta

+ 566 %

Egy-egy év trendjének végeredményét mindig az utolsó havi videónézések száma mutatja meg jól.

2009 decemberében 662 videót néztek meg naponta a látogatók (20 522 / adott hónap).

2010 DECEMBERÉBEN 3749 VIDEÓT NÉZTEK MEG NAPONTA A LÁTOGATÓK (116 219 / ADOTT HÓNAP).

Azaz: a TARTALOMFEJLESZTÉS ÉS PROPAGANDA EREDMÉNYEKÉNT: csak 2010 DECEMBERÉBEN (116 219) KÉTSZER annyi videónézést számláltunk, MINT AZ EGÉSZ 2009-ES ÉVBEN ÖSSZESEN.

(Ha csak ezt a számot PROLONGÁLJUK 2011-re, várhatóan 1,4 millió videónézésre számíthatunk 2011-ben. A legóvatosabb becslés szerint is azonban ez várhatóan kisebb-nagyobb mértékben MEGHALADJA MAJD a 2 MILLIÓT.)

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL – 2009 és 2010

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL

1076

2248

+ 108 %

Egy honlap értékét nagyban jelzi, hány hivatkozás mutat rá a különféle külső oldalakról. A hivatkozás a CivilJutub.hu esetében lehet egy oldalra mutató link, vagy az oldal egy-egy videójára mutató külső oldalon lévő hivatkozás.

2009-ben >>> 1076 hivatkozás mutatott külső oldalakról a CivilJutub.hu-ra.

2010-ben >>> 2248

Vagyis, TÖBB MINT 2200 OLYAN MAGYAR HONLAP VOLT 2010 VÉGÉN, AMELY A CIVILJUTUB.HU OLDALRA, vagy annak egy fontosnak tartott videójára MUTATOTT.

KEDVENCEKHEZ HOZZÁADTA a CivilJutub.hu-t – 2009 és 2010

KEDVENCEKHEZ HOZZÁADTA a CivilJutub.hu-t

13 890

29 215

+ 136 %

A látogatók nagyon magas arányban vették fel az oldalt kedvenc oldalnak. A két év alatt 43 105-en. Ebből mintegy 29 000 látogató 2010-ben. Ez a nagyon magas arány azt bizonyítja, hogy a látogatók jelentős része értékesnek tartja az oldalt, ami alátámasztja az oldal hasznosságát a civil szféra munkájának megismertetése terén.

REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMA – 2009 és 2010

REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMA – adott évben

141

308

+ 218 %

308 új tag regisztrált a CivilJutub.hu videómegosztóra 2010-ben. Ez majdnem 2,2-szer annyi, mint a 2009-es évben.

PR – OLDAL GOOGLE-OS PAGERANK ÉRTÉKE – 2009 és 2010

PR – OLDAL GOOGLE-OS PAGERANK ÉRTÉKE (valójában 5 fölött (>> LINK <<), csak a Google nem frissített PR-ot 2010.04. 01. óta)

3

4*

(2011. 01. 21-től 5)

+ 1 (+ 2)

2010-ben csak egyszer frissített PageRank-et a Google. A Camelpark.hu előrejelzése szerint a CivilJutub.hu PR-je már 2010 nyarán meghaladta az 5-öt, azonban a PR-frissítésre csak 2011. január elején került sor. Ekkor (2011. 01. 05.) a CicilJutub.hu meg is kapta az 5-ös PR-e.

TALÁLATI KIFEJEZÉSEK // SZAVAK SZÁMA – 2009 és 2010

TALÁLATI KIFEJEZÉSEK // SZAVAK SZÁMA – amellyel megtalálták a CivilJutub.hu-t, akik tartalmat kerestek a Google-al

(Leggyakoribb keresőszó - 2009: „civiljutub.hu”, 2010: „egyesület”)

4432 kifejezés

4673 kulcsszó

18 436 kifejezés

16 088 kulcsszó

+ 370 %

+ 344 %

Ezek azok a szavak, kifejezések, amelyekkel a keresést végzők megtalálták a CivilJutub.hu-n lévő videó-tartalmakat. Mivel 2010 végére 5-ször annyi videó (melynek címe, kulcsszavai, leírása van – szöveg alapján keres/talál a Google) volt található a civil videómegosztón, mint pl. 2009 végén, ezért ennek megfelelően a találati kifejezések és kulcsszavak száma is 4-szeresére emelkedett.

CivilJutub.hu 2010-es munkájának „összefoglalása” reklámspot (30 mp.)

>>> RÁNÉZEK <<<

http://www.civiljutub.info/index.php?option=com_content&view=article&id=129:civiljutubhu-promocios-reklam-video-illeszd-be-az-oldaladba-20101215&catid=39:civiljutubhu-bemutatasa&Itemid=94

ZÁRADÉK: A közhasznúsági jelentést az Egyesület 2011. január 25-edikei közgyűlése egyhangú határozatával elfogadta.

Dorog, 2011. január 25.

Nádor Tamás István – elnök

CivilFilm Környezet-, Természet-

és Fogyasztóvédelmi Egyesület