Meghívó közgyűlésre - 2019-05-26, 17 óra

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2019. 05. 26-án 17. órakor, az egyesület az egyesület telephelyén (2510 Dorog, Széchenyi István ltp. 1. IV./1. - új székhely 05. 26-tól) kerül sor.

 Napirendi pontok:

 1.    Az Egyesület 2018. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása.

2.    Az Egyesület 2018. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása.

3. Az Egyesület székhelyének módosítása okán az új székhelycímet tartalmazó új alapszabály elfogadása

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2019. 05. 26-án, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2019-05-17                                                                                             

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület