A mára több mint 11 000 civil videót tartalmazó, és évi 1,1 millió videónézést (2013 = 1 153 183 videónézés) produkáló civil videómegosztó (CivilJutub.hu) teljesítményének lényege az, hogy - a videómegosztás hatékony eszközét alkalmazva - megismerteti a civil szervezetek által "termelt" anyagi, szellemi, szolgáltatási stb. javakat a társadalom tagjaival. Ezzel segíti a társadalom tagjainak a civil javakhoz  való hozzáférését, egyúttal "összehozza" a társadalom tagjait a civil szervezetekkel.

Évente 500 000 embert érünk el egy/több civil videónkkal a társadalom tagjai közül!

Hogy a társadalom tagjainak "civilvideós elérése" a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban megtörténhessen, a civil videómegosztó rendszere, egyszerű, mint a szög.

Arra törekszünk, hogy a civilek és a társadalom tagjainak videókon keresztüli megismerkedését egyszerű, "egyablakos" rendszerben (minden lényegi információt egy videó alá hordva) valósítsuk meg.

Ezt szolgálják a keresőszempontú, videó-gazda szervezetre jellemző kulcsszókészlet létrehozása, azaz a videó-szövegezés, címkorrekciózás, kulcsszavazás - és a mintegy 4000 videó alatt megtalálható videóleírások (elérhetőségek stb.).

A két fő célcsoport tehát a civil szervezetek és a társadalom tagjai, a feladat pedig egymás elérésének, megismerésének hatékony előmozdítása.

Számok és értelmük

E teljesítmény mérésére az alábbi táblázatban használt mutatószámokat használjuk.

Legfontosabb ezek közül a videónézések száma (pl. egy hónapban naponta átlagosan hány CivilJutub.hu videót néztek meg a társadalom tagjai - 2013-as átlag = 3154 videónézés NAPONTA).

A videónézések egyharmada az oldalon zajlik - ami azt jelenti, hogy valaki felkeresi a CivilJutub.hu honlapot, és ezen böngészve civil szervezetek videóit nézi meg. E módon átlagosan 80 000 - 90 000 (2013-omban 85 623 közvetlen látogató) embert érünk el évente.

A videónézések kétharmada arról az 1500-1600 url-ről, linkről (blogban, hírben stb. lévő linkek) érkezik, amelyeken megtalálható a CivilJutub.hu egy-egy videójának linkje. Ez havonta átlagosan 60 000 videónézést jelent.

(2013-ban 96 099 volt a havi átlagos videónézés-szám)

A CivilJutub.hu civil videómegosztón átlagosan 3-3,5 videót néz meg egy-egy látogató (2013-as átlag = 3,35), azaz évente 300 000 videót néznek meg az oldalra közvetlenül látogatók.

Az évi átlag 1,1 millió videónézésből (ez a 2012-es, 2013-as átlag) így 800 000 külső linkekről érkezik tehát.

A 800 000 külső linkről érkező videónézést 400 - 500 000 ember produkálja.

ELÉRÉSEK SZÁMA:  a CivilJutub.hu videómegosztóval és a CivilJutub.hu-ra mutató 1600 videó-link segítségével tehát évente legalább 500 000 embert érünk el a társadalom tagjai közül.

2011 ősze óta a civil videómegosztó önkéntes munkában működik.

Ha tudsz olyan pályázati forrást, ahol 90 - 100 %-os pályázatokkal esetleg lehet nyerni, szólj lécci (nadortamas K civiljutub.hu :)

 

             
TÁMOGATOTT IDŐSZAK  Megnézett videók, HÓNAP VÉGI SZÁM Megnézett videók száma adott hónapban Megnézett videó / nap (havi átlag) VIDEÓK SZÁMA A HONLAPON HÓ VÉGÉN Hónapban feltett videók száma Látogatószám a hónapban*
             
ÖNKÉNTES MUNKA            
             
2013.01.31 2 783 617   78 470   2531 10 662 133   10 324  
             
             
2013.02.28 2 876 404   92 787   3314 10 790 128   9 263  
             
2013.03.31 2 963 579   87 175   2812 10 953 163   10 234  
             
2013.04.30 3 066 556   102 977   3432 11 019 66   8 542  
             
2013.05.31 3 156 436   89 880   2899 11 124 105   7 871  
             
2013.06.30 3 251 612   95 179   3173 11 246 122   6 581  
  3 362 320   110 708   3571 11 326 82   6155   
2013.07.31
  3 455 065     92 745   2992 11 380 52 5988  
2013.08.31
  3 597 741 142 676 4602 11 418 38 6372
 
2013.09.30
 
  3 681 689 83 948 2708 11 456 38 4673
2013.10.31
  3 789 716 108 027 3601 11 567 111 4649
 
2013.11.30
 

 

3 858 327

 

68 611

 

2213

 

11 598

 

31

 

4971

 
2013.12.31
összesen     (adott hó végéig)   1 153 183       1069 85 623  
             
ÁTLAG (eltelt hónapok alapján)   96 099   3154   89 7135
ÁTLAG   vidónézés/hó vidónézés/nap   feltett videó/hó látogatás/hó

 

The essence of civil Video sharing has over 11 000 civilians including video and video viewing per year producing 1.1 million (CivilJutub.hu) performance of that - using an effective means of sharing video - introduces 'produced' by NGOs material, intellectual, service etc wealth in society. By facilitating the access of the members of the civil society in the goods, and also "bring together" the members of the civil society organizations.

 
That's the easiest way possible to happen quickly, civil Video sharing system as simple as a corner. We strive to provide the civilians and get to know members of society through the videos a simple "one-stop" system (worn under all relevant information in a video), we can deliver it. This can be served in a search engine perspective, typical video host video wording and 4,000 video video (organizational vocabularies, contacts etc).
 
The two main target groups ie NGOs and members of the public, the job is another achievement of knowledge of effective promotion.
 
Facts and meaning
 
This is used to measure performance metrics used in the table below.
 
The most important of these are the number of videónézések (eg, a month, a day watching videos on CivilJutub.hu average number of members of the society).
 
One-third of the videónézések going on - which means that someone CivilJutub.hu visit the website and browse videos from this NGO is looking at you. This means an average of 100 - 110 000 people per year are achieved.
 
Videónézések about two-thirds of the 1500-1600 URL, link (as blog entries, news article etc on links) arrives, which can be found in the CivilJutub.hu a link of the video. This represents an average of 60 000 per month watching video.
 
The video-sharing site view an average of 3-3.5 civil CivilJutub.hu video to a visitor, or 350 per year - look at page 400 000 visitors directly to video.
 
The annual average of 1.1 million videónézésből so 700-750000 external link that is to come. Watching video from external URL below 750000400-500000 man produces.
 
Access number: CivilJutub.hu a video splitter and a pointer to CivilJutub.hu 1600 video link so we can at least 500 000 people each year from among the members of society.
 
Since the autumn of 2011 the civil works video sharing volunteer work. If you know of a source applications, where 90-100% of tenders may be won, let Lecce (R nadortamas civiljutub.hu :)