Hivatalos - oldalhű szkenn formában - KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 –

>>> az egész letölthető >>> INNEN <<<

LINK > rövid >>> http://tinyurl.com/KH-i-2011-CET

(mely tartalmazza a pénzügyi beszámolót, azaz a mérleget és az eredménykimutatást is)

1. Számviteli beszámoló

Az egyesület a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszeres könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 597 ezer Ft, a saját tőke 537 ezer Ft.

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2011-ben 2480 E Ft, összes ráfordításunk 4344 E Ft volt.

A RÉSZLETES pénzügyi KIMUTATÁST a jelentésünk 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza (16-19. oldalon található).

A 1715/B nyomtatványon elkészített az „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011. év” a jelen közhasznúsági jelentés ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT képezi (1. számú melléklet)

ALAPELVEK - A beszámolási időszak: 2011. 01. 01 - 2011. 12. 31. A mérleg fordulónapja: 2011. 12. 31.

A beszámoló megtekinthető Az Egyesület székhelyén, illetve a www.civiljutub.info honlapon (közvetlen LINK >>> tinyurl.com/CET-kozh-i-jelentesek).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte (mivel az nem kötelező).

A társadalmi szervezet könyveit magyar nyelven forintban, az egyszeres könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. Az értékcsökkenési leírás elszámolására üzleti évenként egy alkalommal kerül sor.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 e Ft-ot.

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

ÖSSZEFOGLALVA

Az egyesület a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszeres könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 597 ezer Ft, a saját tőke 537 ezer Ft.

A közhasznúsági jelentés 16-19. oldalán található tételes számviteli beszámoló jelentésünk 1. számú mellékletét képezi, mely a közhasznúsági jelentés elválaszthatatlan része.

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2011-ben: 2480 E Ft

Az összes ráfordításunk: 4344 E Ft

2.         KIMUTATÁS: KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA - 2011. év

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST az Egyesület 2011-ben

1.1) pályázati úton nyert el (960 000 Ft), illetve

1.2) A 2010-ben elnyert pályázati források egy részét 2011-ben kellett felhasználni, illetve

1.3) 18 514 Ft-ot kapott az 1 %-ként 2011-ben.

1.4) ÖSSZBEVÉTEL MEGOSZLÁSA:

a) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL -   979 E Ft - 39,5 %

b) SAJÁT BEVÉTEL                    - 1468 E Ft - 60,5 %-

1./ TÁRGYÉVBEN ELNYERT, MEGKAPOTT FORRÁSOK

1.1/ A tárgyévben egyesületünk 960 000 Ft költségvetési támogatást nyert el pályázati úton a Nemzeti Civil Alapprogramtól, ezt teljes egészében 2011-ben kellett felhasználni, és arról el kellett számolni 2011-ben – azaz a tárgyévben pályázaton elnyert összegből semennyi nem húzódott át a következő, 2012-es évre.

2011-ben a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) két pályázatán nyertünk pénzt, egy szakmai pályázaton (támogatás időtartama: 2011. 06. 01. – 2011. 09. 30, ÖSSZEG: 710 000 Ft, pályázati kód: NCA-NK-11-A-0099) a civil videómegosztó működtetésére és tartalomfejlesztésére + egy működési pályázaton (támogatás időtartama: 2011. 06. 01. – 2011. 09. 30, ÖSSZEG: 250 000 Ft, pályázati kód: NCA-ORSZ-11-0410).

1.2/ ELŐZŐ ÉVBEN PÁLYÁZATON ELNYERT - de tárgyévben FELHASZNÁLT FORRÁSOK

Az előző évben (2010) 1 767 500 Ft-ot nyertünk pályázaton NCA-tól, 2011-ben ebből 1 445 013 Ft-ot használtunk fel, költöttünk el. Részletek a vonatkozó táblázatban (3. oldalon).

1.3/ 2010-es SZJA- FELAJÁNLÁSOKBÓL 2011-ben megkapott és elköltött összeg

18 514 Ft-ot kapott az egyesület 1 %-ként 2011-ben (a 2010-es SZJA- FELAJÁNLÁSOKBÓL), melyet szoftverek (TechSup - Niok Alapítványtól) és fényképezőgép (KODAK Z915) vásárlására használtuk fel.

1.4/ BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA a TÁRGYÉVBEN

Összes bevételünk 2011-ben 2480 E Ft volt.

A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - Ebből 979 E Ft származott a költségvetéstől (NCA – 960 E Ft + SZJA 1 % - 19 E Ft) – azaz bevételeinknek 39,5 %-a jött a költségvetéstől.

B) SAJÁT BEVÉTEL - A maradék 60,5 %-nyi bevételből 1468 E Ft közhasznú tevékenység bevétele volt, 6 E tagdíj, 27 E kamatbevétel.

2./ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÖSSZESÍTÉSE

A) A 2010-ben és 2011-ben elnyert PÁLYÁZATI ÖSSZEGEKBŐL 2011-ben összesen 2 405 013 Ft-ot használtunk fel a pályázatokban kijelölt célokra (civil videómegosztó tartalomfejlesztés). Azóta minden pályázatunk tartalmi és költségvetési beszámolóját az aktuális kezelőszervezet elfogadta, az NCA-DP-10-D-0006 & NCA-NK-11-A-0099 pályázatok esetében a dokumentum alapú ellenőrzésen túl még helyszíni ellenőrzésre is sor került (2012. 04. 03-án – Wekerle Sándor Alapkezelő, hiányosságot nem találtak).

B) 18 514 Ft-ot kapott az egyesület 1 %-ként 2011-ben (a 2010-es SZJA- FELAJÁNLÁSOKBÓL), melyet szoftverek (TechSup - Niok Alapítványtól) és fényképezőgép (KODAK Z915) vásárlására használtuk fel.

C) 2009 óta ez az első év, hogy egy fillér átvitel sincs a következő évre. Ennek oka: a 2011-es NCA támogatás nem a szokott módon, egy évre lett kiírva, hanem csak 4 hónapra (júniustól szeptember végéig), és a teljes összeget fel is kellett használni. Így aztán 2011. 10. 01-től az egyesület mindenféle költségvetési, pályázati támogatás nélkül maradt.

ÖSSZESEN 2011-ben tehát 2 423 527 Ft költségvetési forrást (2 405 013 Ft - pályázati forrás + 18 514 Ft - 1 %-os forrás) használtunk fel működésünkre és közhasznú tevékenységünkre.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÖSSZESÍTÉSE TÁBLÁZATBAN:

A 2010-ben, 2011-ben költségvetéstől (NCA) elnyert támogatások 2011-es felhasználásának bemutatása az alábbi táblázatban látható.

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

(& pályázati azonosító)

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege

(Ft)

(2012-re)

Elszámolás határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi (2010)

tárgyévi

(2011)

Nemzeti Civil Alapprogram

2010.08.05

100 000

NCA-ORSZ-10-0680 - CivilFilm Egyesület - MŰKÖDÉSI támogatás 2010

100 000

0

0

2010.06.30.

Nemzeti Civil Alapprogram

2010.10.01

1 667 500

NCA-DP-10-D-0006 - CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS - "B" komponens (600 „nem-youtube-os” videó)

222 487

1 445 013

0

2011.06.30.

Nemzeti Civil Alapprogram

2011.08.03

250 000

NCA-ORSZ-11-0410- MŰKÖDÉSI pályázat - CivilFilm Egyesület 2011

0

250 000

0

2011.10.31.

Nemzeti Civil Alapprogram

2011.07.25

710 000

NCA-NK-11-A-0099 - HATÁRON TÚLI CIVILEK a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓN - 2011 ("B" komp.: szlovákiai, szerbiai civilek videói)

0

710 000

0

2011.10.31.

Összesen:

2010-ben 1 767 500

322 487

2 405 013

0

2011-ben – 960 000

A kapott támogatási soron szerepelnek azok a támogatások, melyeket a költségvetési szervek tárgyévben folyósítottak vagy az előző évben folyósítottak, de a tárgyévben került egy részük felhasználásra. Az utolsó három oszlopból leolvashatjuk, hogy a kapott támogatásokat mikor használtuk fel, illetve, meddig kellett elszámolni az összeggel.

2.1 PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A) MŰKÖDÉSRE NYERT PÁLYÁZAT

Cím: NCA-ORSZ-11-0410- MŰKÖDÉSI pályázat - CivilFilm Egyesület 2011 – 250 000 Ft – ezt az összeget 2011-ben lehetett elkölteni, melyből 170 250 Ft-ot megbízási díjra (adminisztrációs feladatok ellátása, 3 hónap), a maradék összeget bankköltségre, posta, telefon, internet költségekre, nyomtatvány, irodaszer költségekre, könyvelési díjra költöttük.

B) PROJEKTPÁLYÁZATOK

Ba) cím: CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ: TARTALOMFEJLESZTÉS - "B" komponens (600 „nem-youtube-os” videó) >>> NCA-DP-10-D-0006 kódszámú pályázat – nyert összeg 1 667 500 Ft

A nyert összegből 1 445 013 Ft került elköltésre 2011-ben.

FELADATOK voltak - NCA-DP-10-D-0006 kódszámú pályázat:

CIVIL SZERVEZETEK VIDEÓINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE– 400 db - feltevése a YOUTUBE-ra, majd a CivilJutub.hu-ra + egyúttal cím- és kulcsszavazás-korrekció minden feltett videónál - összesen 400 db. E folyamat sokkal munkaigényesebb volt, mint simán a YOUTUBE-ról levenni és feltenni a CivilJutub.hu-ra a videókat. Ugyanis plusz 2 elemet tartalmaz ahhoz képest: a videó letöltését saját gépre, plusz feltöltését és adminisztrálását a YOUTUBE-on. A CivilFilm Egyesület (>>> CET <<< ) adagja a pályázatban vállalt összesen min. 600 feltölteni vállalt videóból min. 400 db /projektév volt.

1.2) VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE - 250 db (CET-feladat) feladat – VIDEÓ-AJÁNLÓK ELKÉSZÍTÉSE: 250 (!) kiválasztott, YOUTUBE-ra + CivilJutub.hu videómegosztóra feltöltött civil videóhoz 2000-10 000 karakteres leírást „gyártottunk” főként a videógazda, vagy videóban érintett civil szervezet honlapja alapján.

A 2010-ben nyert (és egy összegben 2010-ben kiutalt) 1 667 500 Ft-ból 1 445 013 Ft-ot 2011-ben költöttünk el, mintegy 800 E Ft-ot megbízási díjra az előzőekben vázolt feladatok megvalósítására.

A maradék 645 E Ft-ból 400 E-ért szolgáltatást vásároltunk a Dorogi Környezetvédelmi Egyesülettől (>> CIVIL SZERVEZETEK VIDEÓINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE, DKE – 200 db, feltevése a YOUTUBE-ra, majd a CivilJutub.hu-ra + egyúttal cím- és kulcsszavazás-korrekció minden feltett videónál - összesen 200 db – 100 E Ft; PLUSZ: VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE, DKE- 150 db – 300 E Ftért. Az ezen túl fennmaradó 245 E Ft-ot a következőkre költöttük: könyvelés, posta, telefon, kommunikációs költségek, bankköltség, nyomtatvány, irodaszer, fogyóeszközök.

Bb) NCA-NK-11-A-0099 - HATÁRON TÚLI CIVILEK a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓN - 2011 ("B" komp.: szlovákiai, szerbiai civilek videói) pályázat – nyert összeg: 710 000 Ft

Projektünk FŐ CÉLJA: a szerbiai, szlovákiai civilek videóinak „begyűjtésével” egy nagy „szerbiai, szlovákiai magyar civil videó-adatbázis” létrehozása + ennek PROPAGÁLÁSA a hazai és a szerbiai, szlovákiai civilek körében volt. A stratégia cél az volt, hogy a magyar és szerbiai, szlovákiai magyar civil szervezetek megismerkedhessenek egymással

Ehhez bővítettük 259 videóval a videómegosztón található szerbiai, szlovákiai civil videók számát ÉS mind a 4 projekthónapban 6000 magyar civil és 177 szerbiai, 386 szlovákiai  civil szervezethez juttattuk el e-mailben a CivilJutub.hu havi videóválogatását (a tárgyhónapban az oldalra feltett 40-50 legérdekesebb videó, melyből min.  20 % szerbiai, szlovákiai civilek videója).  A videó-hírlevelet megkapta még 274 magyar médiaszereplő

> MEGVALÓSÍTÁS >> CÉLOK + EREDMÉNYEK  ÖSSZESÍTÉSE <

A) VIDEÓ-ÖSSZEGYŰJTÉS - a 3 szervezet (CivilFilm Egyesület, Dorogi Környezetvédelmi Egyesület, a csíkszeredai Zöld SzékelyFöld Egyesület) FELADATA 228 szerbiai, szlovákiai civil videó összeszedése a netről + feltöltése a CivilJutub-ra >> MEGVALÓSULT ÖSSZESEN >> 259 db / 3 szervezet

B) VIDEÓ-LEÍRÁSOK: a 3 szervezet FELADATA 114 db elkészítése volt >> MEGVALÓSULT >> 152 DB / 3 szervezet

ÖSSZEFOGLALVA: A SZERBIAI, SZLOVÁKIAI CIVIL SZERVEZETEKNEK OLYAN VIDEÓ-ADATBÁZISÁT SIKERÜLT LÉTREHOZNI, melynek videóira sokan találnak rá a neten, s így megismerkednek e szervezetekkel

> PROPAGANDA - CIVILJUTUB.HU CIVIL MARKETINGJE <

FELADAT a CivilJutub.hu - magyarországi ÉS szerbiai, szlovákiai propagálása volt. Kampányunk mind a hazai szervezetek szerbiai, szlovákiai megismertetését, mind a szerbiai, szlovákiai szervezetek hazai megismertetésére irányult. Videó hírlevelünkkel több mint 6500 hazai szervezettel ismertettük meg a szerbiai, szlovákiai magyar szervezetek tevékenységét, illetve több mint 560 szerbiai, szlovákiai civil szervezettel a hazai civilekét.

TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA:

I./ 280 E Ft-ot költöttünk 3 havi megbízási díjra: a MEGBÍZÁSI DÍJ FEJÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK FELSOROLÁSA

1./ PROJEKT VEZETÉSE, megszervezése – projektvezetés, feladat-kiosztások, munka ütemezése, megszervezése, munka módjának előírása, betanítása, megkövetelése, teljesítések ütemezése, ellenőrzése stb., stb., stb.

2./ 75 a szlovákiai és szerbiai magyar civil szervezeti VIDEÓ felkutatása, FELTÖLTÉSE

3./ 38 VIDEÓLEÍRÁS elkészítése a szlovákiai és szerbiai magyar civil szervezeti videókhoz

II./ 349 E Ft értékben szolgáltatást vásároltunk a 2 partnerszervezettől. Vásárolt szolgáltatások:

- Határon túli civil szervezetek videóinak ÖSSZEGYŰJTÉSE, feltétele CivilJutub-ra

- VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

- PROPAGANDA => CIVILJUTUB.HU-é + SZLOVÁKIAI, SZERBIAI MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK-é -

- Szervezeti EMAIL-KAMPÁNY (HAZAI) LEBONYOLÍTÁSA

- E-MAIL-KAMPÁNY – SZLOVÁKIAI, SZERBIAI

- SAJTÓKAMPÁNY (hazai) LEBONYOLÍTÁSA

- VIDEÓ-ÖSSZEGYŰJTÉS + VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE – SZLOVÁKIAI, SZERBIAI civil szervezetek

III./ 90 E Ft értékben – a maradék 90 E Ft-ot a következőkre költöttük: nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj, bankköltség, posta, telefon, kommunikációs költségek.

3.                        KIMUTATÁS a VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL – 2011. ÉV

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

SAJÁT TŐKE

2401

537

- 78 %

- 1864

Induló tőke

0

0

0

0

Tőkeváltozás

535

2401

449 %

1866

Lekötött tartalék

0

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

0

Tárgyévi eredmény

1866

- 1864

- 200 %

- 3730

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

1866

- 1864

- 200 %

- 3730

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

3.1./ A tárgyévben az egyesület saját tőkéje 1864 ezer Ft-tal CSÖKKENT. Ennek okai:

A) A 2010-ben pályázaton nyert összegeknek (1 767 500 Ft) egy részét (1 445 013 Ft) 2011-ben kellett elkölteni, így a nyert összeg teljes összege a 2010-es vagyont gyarapította, MÍG a 2011-ben felhasznált része költségként jelent meg (1 445 013 Ft).

B) Másrészt: 2011-ben az NCA csak 2011. 06. 01 – 09. 30. közötti időszakra írt pályázatot ki. Így csak erre az időszakra lehetett pályázni – ennek okán összesen csak 960 000 Ft-ot sikerült pályázaton nyerni, így csak ez az összeg jelent meg a bevételi oldalon, ráadásul ezt a teljes összeget fel is kellett használni 2011-ben, azaz egy fillér se maradt belőle, ami gyarapította volna a vagyont 2011-re nézvést.

C) 2009 óta ez az első év, hogy egy fillér átvitel sincs a következő évre. Ennek oka: a 2011-es NCA támogatás nem a szokott módon, egy évre lett kiírva, hanem csak 4 hónapra (júniustól szeptember végéig), és a teljes összeget fel is kellett használni. Így aztán 2011. 10. 01-től az egyesület mindenféle költségvetési, pályázati támogatás nélkül maradt.

3.2/ Vállalkozási tevékenysége az egyesületnek a tárgyévben nem volt.

Megjegyzés: A vagyon még tételesebb felhasználását a csatolt mérleg és az eredmény-levezetés tartalmazza.

4.                        KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

Egyesületünk cél szerinti tevékenységének jellegéből fakadóan - e címen se a korábbi, se a tárgyévben nem történtek kifizetések.

5.                        KIMUTATÁS a KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL, PÁLYÁZATOKRÓL – 2011. ÉV

A) Támogatást (központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénz-alaptól, helyi önkormányzattól stb.) 2011-ben a CivilFilm Egyesület működésre ÉS projektek megvalósítására kapott a Nemzeti Civil Alapprogramtól (960 000 Ft).

B) SZJA-felajánlás összege 18 514 Ft volt.

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi

(2010)

tárgyévi

(2011)

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

Elkülönített állami pénzalap

Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

MŰKÖDÉSI pályázat - NCA-ORSZ-11-0410 - MŰKÖDÉSI pályázat - CivilFilm Egyesület 2011 – 250 000 Ft

SZAKMAI pályázat - NCA-NK-11-A-0099 - HATÁRON TÚLI CIVILEK a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓN - 2011 ("B" komp.: szlovákiai, szerbiai civilek videói)  – 710 000 Ft

1 767 500

960 000

- 46 %

- 807 500

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Magánszemélyektől

Egyéni vállalkozóktól

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

Jogi személyiség nélküli társaságtól

Közhasznú szervezettől

SZJA 1%-a (APEH)

0

18 514

100 %

18 514

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

Egyéb

ÖSSZESEN:

1 767 500

978 514

- 45 %

- 788 986

I./ Összes bevételünk 2011-ben 2480 E Ft volt. Ebből 979 E Ft származott a költségvetéstől (NCA – 960 E Ft + SZJA 1 % - 19 E Ft) – azaz bevételeinknek 39,5 %-a jött a költségvetéstől. (A maradék 60,5 %-nyi bevételből 1468 E Ft közhasznú tevékenység bevétele volt, 6 E tagdíj, 27 E kamatbevétel.)

II./ A tavalyihoz képest 46 %-al csökkent az NCA-ból származó bevétel, aminek oka, hogy az NCA-t 2011-ben a kormány leállította, pályázatot már csak 4 hónapos időre írtak ki (2011. 06. 01. – 2011. 09. 30-ig tartó időszakra) a korábbi 12 hónapos támogatási időszak helyett.

III./ A kapott pályázati támogatások felhasználásának részletes bemutatását lásd >>> 2.1 PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA pontnál (3-5. oldal).

5/a.         KIMUTATÁS a KAPOTT 1 %-ról

18 514 Ft-ot kapott az egyesület 1 %-ként 2011-ben, melyet szoftverek (TechSup - Niok Alapítványtól) és fényképezőgép (KODAK Z915) vásárlására használtuk fel.

6./ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A) Összes ráfordításunk a tárgyévben 4344 E Ft volt. Ebből személyi jellegű kiadásaink 2011-ben összesen 2413 E Ft-ot tettek ki.

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

2413

 

43.

1. bérköltség

10

 

44.

ebből: -  megbízási díjak

1137

 

45.

-   tiszteletdíjak

0

 

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 000

 

47.

3. Bérjárulékok

266

 

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

1746

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

185

 

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

0

 

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

0

 

52.

F. Tárgyévben APEH  által kiutalt 1% összege

19

 

B) TISZTSÉGVISELÉSÉRT, vagy bármiféle az egyesület szervezeti életével kapcsolatos munkáért SEMELYIK TISZTSÉGVISELŐ SEMMILYEN JUTTATÁST, KÖLTSÉGTÉRÍTÉST, vagy bárminemű fizetséget nem kapott, ezek a feladatok ÖNKÉNTES MUNKA keretében kerültek megvalósításra.

C) A vezető tisztségviselők közül az egyesület elnökének fizetett ki az egyesület bérköltséget 10 400 Ft értékben egyszerűsített foglalkoztatás keretében a civil videómegosztó projektmunkáinak részeként.

D) Az egyesület 1 000 E Ft vissza nem térítendő munkáltatói támogatást nyújtott elnökének korábban lezajlott végtörlesztéséhez.

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (E Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Természetbeni juttatások

Szja mentes

Szja köteles

Értékpapír juttatások

Tiszteletdíjak, megbízási díjak, BÉRKÖLTSÉG

0

10

projektmunka

Költségtérítések

Adott kölcsönök összege

Kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások

0

1000

vissza nem térítendő munkáltatói támogatás végtörlesztéshez

ÖSSZESEN:

0

1010

+ 100 %

1010

7.  KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS – szöveges beszámoló a 2011-es évről

ALAPSZABÁLYUNK 2.1.2 pontja értelmében a CivilFilm Egyesület OLYAN VIDEÓ-MEGOSZTÓ PORTÁLT HOZ LÉTRE, MŰKÖDTET, AMELYEN a CIVIL SZERVEZETEK MEGOSZTHATJÁK RÖVIDFILMJEIKET EGYMÁSSAL és a NYILVÁNOSSÁGGAL.

 

A CIVILFILM EGYESÜLET FŐ TEVÉKENYSÉGE: a CivilJutub.hu CIVIL SZERVEZETI VIDEÓMEGOSZTÓ (www.civiljutub.hu) MŰKÖDTETÉSE, a CIVIL SZERVEZETEK saját videóikon keresztül való népszerűsítése, azok SZISZTEMATIKUS PROPAGÁLÁSA.

A CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ ÉRTELME, CÉLJA

A A 2008 szeptemberében működtetni kezdett CivilJutub.hu civil videómegosztó (www.civiljutub.hu) egy korszerű videós médiafelület, amely CIVIL SZEMPONTOK SZERINT SZERKESZTVE, a VIDEÓMEGOSZTÁS ESZKÖZÉT felhasználva, segíti elő HATHATÓSAN a mai internet-világban a TÁRSADALOM CIVIL – pl. benne a környezettudatos – TUDATÁNAK a FORMÁLÁSÁT és a CIVIL SZERVETEK KÖZÖTTI KAPCSOLATÉPÍTÉST.

A CIVILEK TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSÁRA egyik legalkalmasabb NÉPSZERŰSÍTŐ ESZKÖZ a VIDEÓ >>> ez a felismerés az ÉRTELME a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ MŰKÖDTETÉSÉNEK.

A civil szervezetek videóinak „begyűjtésével” egy hatalmas (2011 végén 8555 VIDEÓ, több mint másfélmillió megnézett civil videó – lásd 2011. 12. 31-edikei statisztika – honlap jobb alsó sarka), FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ „CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIST” HOZUNK LÉTRE.

A civil videó-adatbázisnak értéke, súlya van – s KÉPES MEGVALÓSÍTANI STRATÉGIAI CÉLUNKAT >>> azt, hogy egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS segítségével képesek vagyunk a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETNI CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT – ezáltal KÖZVETÍTENI a CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT és HATÉKONYAN ELŐSEGÍTENI a CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLATÉPÍTÉST.

2011-ben is fejlesztettük a világ első civil szervezeti videómegosztó portálját. Ezt a 2009, 2010, 2011-es NCA szakmai támogatások tették lehetővé.

A CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ MINT KÖZÖS MUNKA

A civil videómegosztó kezdetektől KÉT EGYESÜLET (CivilFilm Egyesület - CET + Dorogi Környezetvédelmi Egyesület – DKE) munkájának eredményeként valósult meg. Egy szervezetnek TÚL NAGY FALAT az évi több ezer videót feltenni, ezernél több leírást elkészíteni, propagandát stb. bonyolítani, mindezt pályáztatni, finanszírozni, adminisztrálni…

Minden pályázatunkat így adtuk be, az EGYÜTTMŰKÖDÉST, közös munkát folytattuk a 2011-es ÉVBEN IS. A MUNKAMEGOSZTÁS 2011-ben FELE-FELE arányban oszlott meg.

2011-ben MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK – Civil Videómegosztó

A civil videómegosztó – 2008 szeptember 24-ei indulása óta – többféle módszerrel, szisztematikusan dolgozik azért, hogy a civil videómegosztás eszközét felhasználva a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETESSE CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT.

1./ CIVIL SZERVEZETI VIDEÓ-ADATBÁZIS NAPI BŐVÍTÉSE a CivilJutub.hu portálon + a CIVIL VIDEÓK „LÁTHATÓVÁ TÉTELE” AZ INTERNETEN (szövegezés)

1.1) CIVIL SZERVEZETEK VIDEÓINAK (hazai + határon túli magyar) ÖSSZEGYŰJTÉSE a YOUTUBE-ról - 3185 DB (ebből 1500 db >>> CET) + feltöltése a CivilJutub-ra

A) 3185 EGYESÜLETI, ALAPÍTVÁNYI VIDEÓT TETTÜNK FEL a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓRA. Ezekből több mint 1000 db HATÁRON TÚLI – romániai, szlovákiai, szerbiai magyar - CIVILEK VIDEÓI voltak

 

A CIVILJUTUB.HU FRISSÍTÉSE NAPI - a civil szervezetek havi több száz videót tesznek fel a YOUTUBE-ra. Ezeket mi feltesszük a CivilJutub.hu-ra >> ezzel civil hírforrásként is szolgálunk ( >> sajtókampány)

B) Nem YOUTUBE-os civil szervezeti videók (660 db - ebből 250 db >>> CET) LEGKÜLÖNFÉLÉBB HONLAPOKRÓL LETÖLTÉSE, majd a YOUTUBE-ra (www.youtube.com/civiljutub), onnan CivilJutub.hu-ra feltöltése >> munkát 2010-ben kezdtük el, 2011-ben folytattuk

C) A CivilJutub.hu-ra feltett videókat egyúttal MEGFELELŐ CÍMMEL, KULCSSZAVAKKAL + LEÍRÁSSAL is ellátjuk >>> LÁTHATÓAK LEGYENEK a NETEN (3185 db - ebből 1500 db >>> CET)

A CIVIL VIDEÓFELTÖLTÉS JELLEGZETES HIBÁJA – 80 %-ban –, hogy elmulasztják a videókat megfelelő, a keresőknek nélkülözhetetlen szöveges részekkel – cím, kulcsszavak, leírás – ellátni => emiatt a videók a keresők – ezek CSAK szavakat naplóznak – számára láthatatlanok >>> ergo, a netezők sem látják őket.

Ezt KORRIGÁLJUK mi >> a SZERVEZETRE JELLEMZŐ SZÓKÉSZLET LÉTREHOZÁSÁVAL (cím, kulcsszavak, leírás) ezzel >> LÁTHATÓVÁ-MEGTALÁLHATÓVÁ TESSZÜK a CIVIL VIDEÓKAT a NETEN

1.3) HATÁRON TÚLI magyar CIVIL SZERVEZETI VIDEÓ-ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

FŐ CÉL: a romániai, szerbiai, szlovákiai magyar civil szervezetek videóinak „begyűjtésével” egy nagy „határon túli magyar civil videó-adatbázis” létrehozása + ennek PROPAGÁLÁSA a hazai és a romániai, szerbiai, szlovákiai civilek körében volt. A stratégia cél az volt, hogy a magyar és romániai, szerbiai, szlovákiai magyar civil szervezetek megismerkedhessenek egymással

Ehhez bővítettük összesen 636 videóval a videómegosztón található romániai, szerbiai, szlovákiai civil videók számát ÉS mind a 4 hónapban 7757 (6507 hazai; 688 romániai, 176 szerbiai, 386 szlovákiai magyar civil szervezethez juttattuk el e-mailben a CivilJutub.hu havi videóválogatását - a tárgyhónapban az oldalra feltett 40-50 legérdekesebb videó, melyből min.  20 % romániai, szerbiai, szlovákiai civilek videója volt).  A videó-hírlevelet megkapta még 345 db - határon innen és túli – médiaszereplő.

1.2) VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE - 1215 db - 2011-ben (ebből 500 db >>> CET)

500 CIVIL SZERVEZETI VIDEÓHOZ (hazai + romániai, szerbiai, szlovákiai magyar civil szervezet) 2-10 000 karakteres VIDEÓLEÍRÁST készítettünk >> A videó-gazda civil szervezetekről 2000-10 000 karakter terjedelmű leírást készítettünk 600 videóhoz. Értelme: a VIDEÓKHOZ TARTOZÓ SZÖVEGEK keresők számára elérhető „SZÓKÉSZLETÉVEL” BIZTOSÍTJUK a SZERVEZETEK VIDEÓINAK MEGTALÁLHATÓSÁGÁT a neten

2./ PROPAGANDA => CIVILJUTUB.HU-é + CIVIL SZERVEZETEK-é

PROPAGANDA FELADAT: a CivilJutub.hu ÉS a rajta található VIDEÓKON SZEREPLŐ SZERVEZETEK széles körben - CIVIL SZERVEZETEK + SAJTÓ + TÁRSADALOM TAGJAI - MEGISMERTETÉSE

MEGVALÓSÍTÁS >> HAVI RENDSZERESSÉGGEL videó-válogatások kiküldése => link >> http://tinyurl.com/67cpm69 (ELMÚLT 2 ÉV VIDEÓ-HÍRLEVELEI) ÖSSZESEN 8102 EMAIL-CÍMRE. Ezekből 7757 db CIVIL SZERVEZETEKÉ, 345 db hazai és határon túli magyar MÉDIA email-címe.

CÉLCSOPORT

A civil videómegosztó CÉLJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN kiemelt HÁROM FŐ CÉLCSOPORTJA

A) FELHASZNÁLÓK (101 808 db / 2011), akik megnéznek egy-egy civil szervezeti videót (VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA 2011-ben = 906 435 db) , illetve azok a

B) CIVIL SZERVEZETEK (7757 db - határon innen és túl), amelyek HAVI RENDSZERESSÉGGEL megkapják azokat a videó-válogatások (havi videó-hírlevél), amelyeket egy-egy hónap több száz feltett civil videójából a legjelentékenyebbeket tartalmazzák. (regisztrált szervezetek >>> www.civiljutub.hu/people.php)

C) MÉDIÁK (345 db - határon innen és túl), amelyek HAVI RENDSZERESSÉGGEL megkapják a civil szervezetek munkáját bemutató videó-válogatásokat

ELÉRT CÉLCSOPORT-LÉTSZÁM 2011-ben

a) 2011-ben 111 808 FELHASZNÁLÓ látogatta meg a CivilJutub.hu-t >> összesen 906 435 db (!) CIVIL szervezetek tevékenységét bemutató VIDEÓT NÉZTEK MEG (!)

b) 2011-ben HAVONTA 7757 DB – hazai és határon túli – CIVIL SZERVEZETET ÉRTÜNK EL HAVI VIDEÓ HÍRLEVELÜNKKEL (havi számok >> http://tinyurl.com/CJ-videohirlevel)

VIDEÓHÍRLEVÉLLEL ELÉRT SZERVEZETEK MEGOSZLÁSA: 6507 hazai; 688 romániai, 176 szerbiai, 386 szlovákiai magyar civil szervezet

c) 2011-ben HAVONTA 345 DB – hazai és határon túli – MÉDIÁT értünk el havi videó hírlevelünkkel (a havi számok linkje >> http://tinyurl.com/capxr3d)

SZUMMA: összes KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL RÉSZESÜLŐK LÉTSZÁMA 2011-ben: 119 910 db

LÉNYEGFLASH – azaz MIRE JUTOTTUNK 2011-ben?

A LEGFONTOSABB „MUTATÓJA” stratégia célunk megvalósulása sikerességének – NAPI VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA

2009

2010

2011

változás

LEGFONTOSABB MÉRŐSZÁM*

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA NAPONTA

(az év minden napján – NAPI ÁTLAG / ÉV)

164

1569

2483

+ 58 %

A TARTALOMFEJLESZTÉS és PROPAGANDA >>> a 2011-es MUNKA EREDMÉNYEKÉNT 2011-ben MINDEN NAP >>> azaz NAPONTA 2483 (!) civil VIDEÓT NÉZTEK MEG a CivilJutub.hu látogatói.

(Míg például a 2010-es teljes évben 572 587 db videót néztek meg az oldalon.)

A 2011-es teljes évben 906 435 db videót néztek meg az oldalon.

Éves NAPI ÁTLAGOT tekintve a civil videómegosztón: 2009-ben napi 164 videónézést regisztráltunk, 2010-ben 1569-et, 2011-ben 2483-at. 2011-ben tehát a videónézések számát tekintve 2009-hez képest 15-ször annyi, 2010-hez képest 58 %-al több videót néztek meg a CivilJutub.hu-n.

MIÉRT FONTOS EZ?

Ez a szám az egyik LEGFONTOSABBMUTATÓJA” stratégia célunk megvalósulása sikerességének.

Végeredményben, e módon valósítjuk meg stratégiai célunkat: egy NAGY CIVIL VIDEÓ-ADATBÁZIS segítségével képesek vagyunk a TÁRSADALOM SZÉLES RÉTEGEIVEL hatásosan MEGISMERTETNI CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉT – ezáltal pedig KÖZVETÍTENI a CIVIL GONDOLKODÁSMÓDOT, ÉRTÉKVILÁGOT.

MÉG KÉT FONTOS ADAT

BEKUKKANTÁS HELYETT civil VIDEÓZÁS - Míg pl. 2009-ben – a civil videómegosztó ELSŐ teljes működési éve – egy látogató átlagosan egy videót nézett csak meg, tehát, mintegy bekukkantott a civil videómegosztóra, addig EGY LÁTOGATÓ ÁTLAGOSAN 2010-ben 6,22, 2011-BEN 8,1 VIDEÓT NÉZETT MEG.

Ez már nem bekukkantás, hanem tudatos videózás: 2010 volt tehát az az év, amikor a felhasználók felfedezték, és használni is elkezdték a civil videómegoszót.

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL – Ma már számtalan (pontosabban 2011-ben – 1635, ami nagyon nagy szám ez civil honlap esetben) helyen találkozunk a civil videómegosztóra mutató linkekkel: egy-egy civiljutub.hu-logó, civiljutubos videó, civiljutubról szóló cikk formájában.

TÁBLÁZAT - CIVILJUTUB.HU CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ FEJLŐDÉSÉNEK STATISZTIKÁJA 2009-2011

2009

2010

2011

változás

(2010-hez képest)

MEGJEGYZÉS

(változáshoz)

LEGFONTOSABB MÉRŐSZÁM

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA NAPONTA

(az év minden napján – NAPI ÁTLAG / ÉV)

164

1569

2483

+ 58 %

Ez a lényeg.

CivilJutub.hu Civil Videómegosztó projekt PÁLYÁZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSSAL FINANSZÍROZOTT HÓNAPOK SZÁMA

(CivilFilm Egyesület ÖNÁLLÓAN // Dorogi Környezetvédelmi Egyesülettel KÖZÖSEN)

6 / 0

12 / 7

9 / 9

-

Finanszírozásilag a 2010-es év volt a legerősebb év. 2008. 09. 24-től, 2011. 12. 31-ig

CivilJutub.hu Civil Videómegosztó projektet

TÁMOGATÓK - TÁMOGATÓ NEVE RÖVIDÍTVE

(CivilFilm Egyesület ÖNÁLLÓAN // Dorogi Környezetvédelmi Egyesülettel KÖZÖSEN)

NCTA

NCA

///

NINCS

NCTA

NCA

///

NCA

NCA

///

NCA

-

Eddig az NCTA (az egyetlen KEM megyei nyertes projekt volt a 2. körben) és az NCA támogatásokból finanszíroztuk a civil videómegosztót.

FELTÖLTÖTT VIDEÓK SZÁMA – tárgyévben (2011.12.31-én a CivilJutub.hu-n a civil szervezeti videók száma, összesen: 8555 db)

1024

4324

3185

- 26 %

Több mint háromezer civil szervezeti videót töltöttünk fel az oldalra 2011-ben. Ez negyedével kevesebb mint 2010-ben, ami bizony összefüggésben áll a negyedével kevesebb finanszírozott hónappal.

LÁTOGATÁSOK SZÁMA – HAVI ÁTLAG

4943

7665

9317

+ 22 %

Havonta 9317 ember látogatta meg a CivilJutub-ot 2011-ben. Ez ötödével több mint 2010-ben, és 88 %-al több mint 2009-ben. SZOLGÁLTATÁST tehát havonta átlagosan ekként több mint 9000 embernek nyújtottunk.

LÁTOGATÁSOK SZÁMA – TELJES ÉV

59 320

91 976

111 808

+ 22 %

MEGNÉZETT VIDEÓK SZÁMA - adott évben

59 809

572 587

906 435

+ 58 %

EGY LÁTÓGATÓRA ESŐ VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA (megnézett videók  // látogatószám)

1

6,22

8,1

+ 30 %

VIDEÓNÉZÉSEK SZÁMA – NAPONTA

(az év minden napján – NAPI ÁTLAG / ÉV)

164

1569

2483

+ 58 %

HIVATKOZÁSOK (linkek) – KÜLSŐ OLDALAKRÓL

1076

2248

1635

- 27 %

KEDVENCEKHEZ HOZZÁADTA a CivilJutub.hu-t

13 890

29 215

41 008

+ 40 %

CivilJutub.hu ELÉRÉSÉNEK MÓDJAI

A) Direkt elérés / könyvjelző

67.9 %

69.2 %

56,8 %

- 18 %

CivilJutub.hu ELÉRÉSÉNEK MÓDJAI

B) Internet keresőkből

7.1 %

15.3 %

18.6 %

+ 21 %

CivilJutub.hu ELÉRÉSÉNEK MÓDJAI

C) Linkek külső oldalakról

24.7 %

15.3 %

23.5 %

+ 54 %

REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMA – év VÉGÉN

169

477

640

+ 34 %

REGISZTRÁLT TAGOK SZÁMA – adott évben

141

308

163

- 48 %

GOOGLE PAGERANK ÉRTÉKE

3

4

4

0

TALÁLATI KIFEJEZÉSEK // SZAVAK SZÁMA – amellyel megtalálták a CivilJutub.hu-t, akik tartalmat kerestek a Google-al

(Leggyakoribb keresőszó - 2009: „civiljutub.hu”, 2010: „egyesület”)

4432 kifejezés

4673 kulcsszó

18 436 kifejezés

16 088 kulcsszó

18 516

kifejezés

16 670 kulcsszó

+ 0,04 %

+ 0,036 %

TÁRGYÉVBEN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK – végül - CÍMSZAVAKBAN

1./ CIVIL SZERVEZETEK VIDEÓINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE NETRŐL, feltétele a CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓRA

2/ HATÁRON TÚLI magyar CIVIL SZERVEZETI VIDEÓ-ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

3) VIDEÓ-LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

4./ PROPAGANDA, a CIVIL SZERVEZETEK & a CIVILJUTUB.HU CIVIL MARKETINGJE

5./ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDTETÉSE

6./ A CIVILJUTUB.HU OLDAL SZERKESZTÉSE

TÁBLÁZAT: A CivilJutub.hu CIVIL VIDEÓMEGOSZTÓ HAVI STATISZTIKÁI 2011-ben

TÁMOGATOTT IDŐSZAK

ÖNKÉNTES MUNKA

Megnézett videók, HÓNAP VÉGI SZÁM

Megnézett videók száma adott hónapban

Megnézett videó / nap (havi átlag)

VIDEÓK SZÁMA A HONLAPON HÓ VÉGÉN

Hónapban feltett videók száma

Látogatószám a hónapban*

printscreen-részlet adott napra

2011-01-31

778 273

123 675

3990 / nap

5642

272

22 704

(EGY ROMA-RAP-ES VIDEÓ KIKERÜLT A STARTLAP.HU CÍMLAPJÁRA, EZÉRT AZ UGRÁS)

2011-02-28

861 167

82 894

2960  / nap

5870

228

8772

2011-03-31

951 213

90 046

2904 / nap

6235

365

7217

2011-04-30

1 033 472

82 259

2742 / nap

6461

226

7206

2011-05-31

1 099 516

66 044

2130 / nap

6699

238

9543

2011-06-30

1 161 922

62 406

2080 / nap

6765

66

6797

2011-07-31

1 227 370

65 448

2111 / nap

7234

469

6772

2011-08-31

1 317 298

89 928

2901 / nap

7865

631

7642

2011-09-30

1 379 957

62 659

2089

8191

326

8856

2011-10-31

1 449 378

69 421

2239

8305

114

8920

2011-11-30

1 510 076

60 698

2023

8472

167

8934

2011-12-31

1 561 033

50 957

1644

8555

83

8445

ÖSSZEFOGLALÁS

hány videót néztek meg összesen AZ ÉVBEN

videó-2 TT ÉVBEN A CIVILJUTUBRA ÖSSZESENtó videók száma

ÁI 2011-ben

nézések száma ÁTLAGOS HAVONTA

Megnézett videó / nap

(ÉVI átlag)

az ÉV VÉGÉN a CivilJutub-on található videók száma

ADOTT ÉVBEN a CIVILJUTUBRA ÖSSZESENfeltett videók száma

Látogatószám a 12 hónapban*

2011

906 435

75 536

2483/nap

8555 db

3185 / év

(265/hó)

(9317/hó)

306/nap

ÖSSZEFOGLALVA: MILYEN PÉNZEKBŐL DOLGOZTUNK, MIRE MENNYIT KÖLTÖTTÜNK?

0./ Összes bevételünk (csak 2011-es) 2480 E Ft volt; összes kiadásunk 4344 E Ft

2011-ben a BEVÉTELI FORRÁSAINK

Összes bevételünk 2011-ben 2480 E Ft volt.

A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - Ebből 979 E Ft származott a költségvetéstől (NCA – 960 E Ft + SZJA 1 % - 19 E Ft) – azaz bevételeinknek 39,5 %-a jött a költségvetéstől.

B) SAJÁT BEVÉTEL - A maradék 60,5 %-nyi bevételből 1468 E Ft közhasznú tevékenység bevétele volt, 6 E tagdíj, 27 E kamatbevétel.

ez összesen 2480 E Ft bevétel volt.

2011-ben a KIADÁSAINK mire mentek

A) A 2010-ben és 2011-ben elnyert PÁLYÁZATI ÖSSZEGEKBŐL 2011-ben összesen 2 405 013 Ft-ot használtunk fel a pályázatokban kijelölt célokra (civil videómegosztó tartalomfejlesztés).

B) 18 514 Ft-ot kapott az egyesület 1 %-ként 2011-ben (a 2010-es SZJA- FELAJÁNLÁSOKBÓL), melyet szoftverek (TechSup - Niok Alapítványtól) és fényképezőgép (KODAK Z915) vásárlására használtuk fel.

C) Mivel összes közhasznú tevékenységre fordított kiadásunk 4344 E Ft volt, felmerül a kérdés, miből finanszíroztuk az 1864 E Ft különbséget. Válasz: a 2010-ben elnyert és kifizetett NCA-s forrásokból, ahol 2010-ben megkaptuk a projektekre szánt összeget, de annak csak egy részét költöttük el 2010-ben, nagyobb részület 2011-ben, 2011.05.31-ig kellett elkölteni (ld. 3 oldalon bemutatott táblázat).

ÖSSZESEN 2011-ben tehát 2 423 527 Ft költségvetési forrást (2 405 013 Ft - pályázati forrás + 18 514 Ft - 1 %-os forrás) használtunk fel működésünkre és közhasznú tevékenységünkre.

Egy mondatban ÖSSZEFOGLALVA >>> 2011-ben  összes bevételünk 2480 E Ft volt. Összes közhasznú tevékenységre fordított kiadásunk 4344 E Ft. A veszteségként kimutatott, de valójában a projektekre elköltött „mínusz” 1864 E Ft-ot a 2010-es áthúzódó pályázati összegekből tudtuk finanszírozni. Kiadásaink közül anyagjellegű ráfordítás 1746 E Ft, személyi jellegű 2413 Ft, értékcsökkenés 185 Ft volt.

ZÁRADÉK: A közhasznúsági jelentést az Egyesület 2012. május 15-edikei közgyűlése egyhangú határozatával elfogadta.

KELT: Dorog, 2012. május 15.

Nádor Tamás István – elnök

CivilFilm Környezet-, Természet-

és Fogyasztóvédelmi Egyesület
1. számú melléklet

1

8

6

1

7

1

3

7

-

1

-

1

1

2011. év

Adószám

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

CivilFilm Környezet-, Természet-

és Fogyasztóvédelmi Egyesület

egyéb szervezet megnevezése

2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.

címe

P.H.

DOROG,

2012.

május

15.

az egyéb szervezet vezetője

képviselője

1

8

6

1

7

1

3

7

-

1

-

1

1

2011. év

Adószám

Az egyéb szervezet megnevezése:

CivilFilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

adatok E Ft-ban

Sor

Előző év

Előző év(ek)

Tárgy év

szám

A tétel megnevezése

helyesbítései

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II)

2751

2480

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)

2751

2480

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

0

4.

a) alapítótól

0

0

5.

b) központi költségvetéstől

0

0

6.

c) helyi önkormányzattól

0

0

7.

d) társadalombiztosítótól

0

0

8.

e) egyéb – SZJA 1 %

0

19

9.

f) továbbutalási céllal kapott

0

0

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1768

960

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

667

1468

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

65

6

13.

5. Egyéb bevétel (banki kamat)

52

27

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

0

0

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

0

0

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)

2751

2480

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)

0

0

20.

E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ráfordításai (1+2+3+4)

885

4344

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

857

4159

22.

Ebből továbbutalt támogatás

0

0

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (összes évi ÉCS)

28

185

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

26.

F. VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ráfordításai (1+2+3+4)

0

0

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

DOROG,

2012.

május

15.

Egyéb szervezet vezetője

T.1715/B.r.sz.-s AB Nyomtatvány

képviselője

1

8

6

1

7

1

3

7

-

1

-

1

1

2011. év

Adószám

Az egyéb szervezet megnevezése:

CivilFilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

adatok E Ft-ban

Sor

Előző év

Előző év(ek)

Tárgy év

szám

A tétel megnevezése

helyesbítései

a

b

c

d

e

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.)

1866

0

- 1864

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

1866

0

- 1864

( A./I. - E./1. - E./4.)

33.

2. Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

0

0

0

( B./I. - F./1. - F./4.)

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény ( + 1. +2.)

0

0

0

35.

1.Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

0

( A./II. - E./2.-E./3.)

36.

2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

0

0

0

( B./2. - F./2. - F./3.)

37.

I. Adózás előtti eredmény (B./1. - F./1.) + H/2

0

0

0

38.

J. Fizetendő társasági adó

0

0

0

39.

K. Tárgyévi eredmény (1+2)

1866

0

- 1864

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

1866

0

- 1864

( A./I. + A./II.) - ( E./1. + E./2. + E./3.)

41.

2. Vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye

0

0

0

( I - J )

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

2413

43.

1. bérköltség

10

44.

ebből: -  megbízási díjak

1 012

45.

-   tiszteletdíjak

0

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 000

47.

3. Bérjárulékok

391

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

1746

49.

C. Értékcsökkenési leírás

185

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

0

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52.

F. Tárgyévben APEH  által kiutalt 1% összege

19

DOROG,

2012.

május

15.

Egyéb szervezet vezetője

T.1715/B.r.sz.-s AB Nyomtatvány

képviselője

1

8

6

1

7

1

3

7

-

1

-

1

1

2011. év

Adószám

Az egyéb szervezet megnevezése:

CivilFilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2011.

ÉV

adatok E Ft-ban

Sor

Előző év

Előző év(ek)

Tárgy év

szám

A tétel megnevezése

helyesbítései

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2. - 4. sorok)

266

0

352

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (aktuális év végi értékük)

266

0

352

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

5.

B. Forgóeszközök (6. - 9. sorok)

2195

0

245

6.

I. KÉSZLETEK

0

0

0

7.

II. KÖVETELÉSEK

0

0

0

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2195

0

245

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. SOR)

2461

0

597

11.

C.  Saját tőke (12. - 16. sorok)

2401

0

537

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

0

0

0

13.

II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

535

0

2401

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP, KÖZH. TEVÉKENYSÉGBŐL

1866

0

- 1864

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

17.

D. Tartalék

0

0

0

18.

E. Céltartalékok

0

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20. - 21. Sorok)

60

0

60

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

60

0

60

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

2461

0

597

(11. + 17. +18. +19. Sor)

DOROG,

2012.

május

15.

Egyéb szervezet vezetője

T.1715/B.r.sz.-s AB Nyomtatvány

képviselője