I./ Meghívó közgyűlésre

I./ Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2015. 05. 18-án (hétfőn) 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

 1.    Az Egyesület 2014. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása.

2.    Az Egyesület 2014. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása.

  1. Tagdíj összegének módosítása – csökkentése évi 250 Ft-ra.
  2.  : amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2015. 05. 18-án (hétfőn) 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2015-05-10                                                                                                

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület

T/F:     06-33-470-414

mob:      06-30-480-1145

emil:   nadortamas K civilfilm.hu