Meghívó közgyűlésre

 

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2016. 03. 06-án 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.) kerül sor. 

Napirendi pontok: 

1.    Az Egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint.

Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2016. 03. 06-án 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: Dorog, 2016-02-25                                                                                               

                           Tisztelettel: 

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület