Meghívó közgyűlésre

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2016. 05. 01-én (vasárnap) 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

 1.    Az Egyesület 2015. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása.

2.    Az Egyesület 2015. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása.

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2016. 05. 01-én, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2016-04-10                                                                                                

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület

T/F:     06-33-470-414

mob:      06-30-480-1145

emil:   nadortamas K civilfilm.hu