Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2018. 05. 30-án 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

 1.    Az Egyesület 2017. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása.

2.    Az Egyesület 2017. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása.

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2018. 05. 30-án, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2018-05-09                                                                                             

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület