Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2018. 04. 09-én 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Hősök tere 13. I./2.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

1.    Az Egyesület új vezetőségének megválasztása a mandátumok lejárta miatt.

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2018. 04. 09-én, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2018-03-30                                                                                          

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület