Meghívó közgyűlésre - 2020-09-22, 17 óra

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2020. 09. 22-én 17. órakor, az egyesület az egyesület telephelyén (2510 Dorog, Széchenyi István ltp. 1. IV./1.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

 1.    Az Egyesület 2019. évi szakmai munkájának értékelése és megtárgyalása.

2.    Az Egyesület 2019. év pénzügyi beszámolójának értékelése és megtárgyalása.

 

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2020. 09. 22-én, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Meghívó linkje:

 Kelt: Dorog, 2020-09-12                                                                                             

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület