Meghívó közgyűlésre - 2023-04-05, 17 óra

Tisztelettel meghívjuk tagjainkat a CivilFilm Egyesület közgyűlésére, melyre 2023. 04. 05-én 17. órakor, az egyesület székhelyén (2510 Dorog, Széchenyi István ltp. 1. IV./1.) kerül sor.

 Napirendi pontok:

1.    Az Egyesület új vezetőségének megválasztása a mandátumok lejárta miatt.

 Fontos: amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perc elteltével sem határozatképes (nyilvántartott tagság 50 %-a + 1 fő), úgy 2023. 04. 05-én, 17 óra 30 perckor, az eredeti meghívóban megjelölt helyre, változatlan napirenddel és feltételekkel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 Kelt: Dorog, 2023-03-28                                                                                          

                           Tisztelettel:   

Nádor Tamás István s. k.

elnök

CivilFilm Egyesület